-


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

BILANTURI CONTABILE 2019

Bilanturi contabile pentru anul 2019

Documente pdf
Situatii financiare pentru trimestrul I al anului 2019
Situatii financiare pentru trimestrul II al anului 2019

Vizualizari: 6
Data creare: 13-09-2019 10:58:54

ANUNŢ CONCURS 2019

Concurs recrutare consilier debutant compartiment financiar contabil și achiziţii publice, aparat de specialitate primar Comuna Mircești, judeţul Iași

Documente pdf
Concurs recrutare - 1 post - consilier debutant - compartiment financiar contabil și achiziţii publice
Anunţ Selecţie dosare concurs din 21.08.2019
Rezultat proba scrisă concursul din 21.08.2019
Rezultat final concurs 21.08.2019 - consilier debutant comp. fin. contab și achiziţii publice

Vizualizari: 17
Data creare: 19-07-2019 15:01:29

proiectul SIPOCA 35

normelor Ghidului de identitate vizuala a POCA 2014-2020

Documente pdf
acces pentru identitatea vizuala a proiectului SIPOCA 35 cu link catre SGG

Vizualizari: 49
Data creare: 18-03-2019 12:20:29

Hotărâri Consiliul Local Mircești 2019

Hotărâri adoptate în anul 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 11/27.03.2019 - Actualizare indicatori tehnico-economici proiect"Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 12/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile investiţia Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 13/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Reabilitare și dotare cămin cultural Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 14/27.03.2019 Aprobarea actului adiţional nr. 29 la Contractul de delegare servicii publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 15/27.03.2019 Aprobarea achiziţionării unei tocătoare cu braţ pentru tractorul din dotare
HCL Mircești nr. 16/27.03.2019 Aprobarea modificării structurii organizatorice și a Statului de funcţii Primăria Mircești
HCL Mircești nr. 17/27.03.2019 Alegerea presedintelui de ședinţă a Consiliului local
HCL Mircești nr. 18/27.03.2019 Asigurarea finanţării de la BL a cheltuielilor neeligibile proiect "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mircești și în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 19/27.03.2019 Asidurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Modernizare drumuri de interes local în com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 20/27.03.2019 Aprobare indicatori tehnico-economici și asigurarea finanţării cheltuieli neeligibile investiţia "Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, jud. Iași"

Vizualizari: 60
Data creare: 26-02-2019 15:19:00

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 1/31.01.2019 Aprobare reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2019-2020 pe raza UAT Comuna mircești
Plan de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
HCL Mircești nr. 3/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţare de la BL "Asfaltare str. Şcolii Mircești"
HCL Mircești nr. 4/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţarea de la BL "Asfaltare str. 1 Decembrie Iugani"
HCL Mircești nr. 5/31.01.2019 Aprobare susșinere financiară a Parohiei Romano-catolice Mircești
HCL Mircești nr. 6/31.01.2019 Instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
HCL Mircești nr. 7/28.02.2019 Actualizare ROF Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
HCL Mircești nr. 8/28.02.2019 Regulament eliberare card-legitimaţie parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
HCL Mircești nr. 9/28.02.2019 Regulament de utilizare a microbuzului școlar
HCL Mircesti nr. 10/28.02.2019 Asumarea responsabilităţii organizării și derulării programului pentru școli a României
HCL Mircești nr. 21/26.04.2019 privind revocarea hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018
HCL Mircești nr. 22/26.04.2019 avizarea modificării regulamentului distribuire apă Canal și contract delegare serv apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 23 privind înfiinţarea la nivelul comunei Mircești a "As.C.S. Unirea Mircești" în subordinea CL
HCL Mircești nr. 24/26.04.2019 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiţii și a programului anual de achiziţii pe anul 2019
HCL Mircești nr. 25/26.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Mircești nr. 52/27.11.2018 privind solicitarea scrisorii de garanţie bancară
HCL Mircești nr. 26/26.04.2019 privind aprobarea achiziţionării de lucrări și servicii pentru execuţia proiectului extindere reţea de alimentare cu GN în comună
Mircești nr. 27/29.05.2019 - Modificare Contract de delegare serviciu apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr 28/29.05.2019 - Componenţa echipei mobile intervenţie violenţa domestică
HCL Mircești nr. 29/29.05.2019 - asumarea responsabilităţii derulării programului pentru școli a României an scolar 2019-2020
HCL Mircești nr. 30/29.05.2019 Aprobare ROF Aparat de specialitate primar comuna Mircești
HCL Mircești nr. 31/29.05.2019 - Aprobare ROI aparat specialitate Primar Comuna Mircești
HCL Mircești nr. 32/29.05.2019 - Achiziţia servicii implementare GDPR și asigurare DPO
HCL Mircești nr. 33/29.05.2019 - Actualizare buget investiţii Efectuarea racorduri la sistemul de canalizare pentru branșsrea locuitorilor
HCL nr. 34/29.05.2019 - aprobare contractare credit
HCL Mircești nr. 35/29.05.2019 - Achiziţionarea a 15 mese profesionale
HCL nr. 36/29.05.2019 - Înfiinţare Club Sportiv Unirea Mircești
HCL nr.37/29.05.2019 - Modificare și completare HCL nr. 52/2018
HCL Mircești nr. 38/27.06.2019 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 150000lei Parohiei Romano-Catolice Mircești
HCL Mircești nr. 39/27.06.2019 - Organizarea zilei comunei Mircești in anul 2019
HCL Mircești nr. 40/27.06.2019 - Alegerea președintelui de ședinţă a CL Mircești pe o perioadă de 3 luni
HCL Mircești nr. 41/27.06.2019 - Neasumarea Programului pentru școli a României în anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Mircești, judeţul Iași
HCL nr. 42/13.07.2019 / Rectificare buget trim. III 2019
HCL nr. 43/30.07.2019 aprobarea listei bunurilor de retur Sistem de canalizare și staţie de epurare
HCL nr. 44/30.07.2019 aprobare prelungire scrisoare de garanţie - obiectiv Modernizare drumuri de interes local
HCL nr. 45/30.07.2019 aprobare impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
HCL Mircești nr. 46/21.08.2019 - Darea în administrare bunuri mobile și imobile către unitatea de învăţământ
HCL Mircești nr. 47/21.08.2019 - Rectificare buget
HCL Mircești nr. 48/30.08.2019 - aprobare actualizare, modificare și completare Act constitutiv și statut ARSACIS
HCL Mircești nr. 49/30.08.2019 - acordare mandat special vot AGA ARSACIS
HCL Mircești nr. 50/30.08.2019 - rectificare buget
HCL 53/30.09.2019 modificare tarife colectare și transport deșeuri, aprobare tarife diferenţiate în cadrul proiectului SMID, împuternicire președinte ADIS pt. semnare act adiţional nr. 2 contract nr. 357/30.10.2018
HCL Mirceșri nr 54/30.09.2019 Desemnare reprezentant Consiliul Local Mircești în Consiliul de administraţie a Şc. V. Alecsandri Mircești an șc 2019-2020
HCL Mircești nr. 56/30.09.2019 Rectificare buget local trim III și actualizare lista de investiţii
HCL Mircești nr. 57/30.09.2019 desemnare președinte de ședinţă a CL pe 3 luni
HCL Mircești nr. 55/30.09.2019 aprobare organigrama și stat de funcţii aparat specialitate primar

Vizualizari: 84
Data creare: 26-02-2019 15:03:44

ANUNT ORGANIZARE CONCURS MUNCITOR-SOFER

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE MUNCITOR-SOFER

Documente pdf
ANUNT CONCURS MUNCITOR-SOFER
ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE
CONCURS MUNCITOR-SOFER-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
SELECTIE DOSARE-CONCURS 04.12.2018 MUNCITOR SOFER
Anunt rezultat sustinere concurs

Vizualizari: 66
Data creare: 10-09-2018 15:44:54

ANUNT ORGANIZARE CONCURS-COMPARTIMENT AGRICOL

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT-COMPARTIMENTUL AGRICOL

Documente pdf
ANUNT,CONDITII SI BIBLIOGRAFIE
Precizari referitoare la concurs
CONCURS CONSILIER,CLASA I,GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Anunt participare concurs

Vizualizari: 69
Data creare: 20-08-2018 12:11:34

CENTENARUL MARII UNIRI


100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Foto
LOGO CENTENARUL MARII UNIRI

Vizualizari: 339
Data creare: 29-07-2018 08:44:41

ANUNT- REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

ANUNT OCUPARE PRIN TRANSFER LA CERERE A FUNCTIEI VACANTE DE REFERENT,  CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Documente pdf
ANUNT

Vizualizari: 101
Data creare: 12-07-2018 10:23:03

ZILELE VASILE ALECSANDRI 2018


Zilele poetului Vasile Alecsandri- 24 IUNIE 2018

Foto
afis

Vizualizari: 161
Data creare: 20-06-2018 11:24:49

DATORIA PUBLICĂ

COMUNA MIRCEȘTI ÎNREGISTREAZĂ DATORIE PUBLICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1. CONTRACT CREDIT NR.48/31.05.2016-COFINANȚARE PROIECT "ACHIZIȚIE UTILAJ SPECIALIZAT DE CĂTRE COMUNA MIRCEȘTI JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A., VALOARE FINANȚARE 406.800 RON, PERIOADA 2016-2019
2. CONTRACT CREDIT RQ17061267888125/ 30.06.2017-FINANȚARE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTIȚII "CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATELE MIRCEȘTI ȘI IUGANI, COMUNA MIRCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR CEC BANK S.A., VALOARE FINANȚARE 1.551.691 RON, PERIOADA DE RAMBURSARE 2017-2027

Documente pdf
Registrul de evidență a datoriei publice locale
Registrul de evidență a garanțiilor locale
Cerere de tragere din facilitatea de credit

Vizualizari: 83
Data creare: 16-05-2018 08:30:48

DECLARAȚII DE INTERESE 2018

DECLARAȚII DE INTERESE 2018

Documente pdf
PRIMAR - ANTĂLUȚ PETRE
VICEPRIMAR - IMBREA MIHAI-ADRIAN
SECRETAR - FLOREAN ALOIS

Vizualizari: 103
Data creare: 09-05-2018 14:42:55

DECLARAȚII DE AVERE 2018

DECLARAȚII DE AVERE 2018

Documente pdf
PRIMAR - ANTĂLUȚ PETRE
VICEPRIMAR - IMBREA MIHAI-ADRIAN
SECRETAR - FLOREAN ALOIS

Vizualizari: 93
Data creare: 09-05-2018 12:42:55

TRANSPARENȚĂ BUGETARĂ-DOCUMENTE

TRANSPARENȚĂ BUGETARĂ-DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Documente pdf
INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETULUI U.A.T. COMUNA MIRCEȘTI

Vizualizari: 105
Data creare: 03-05-2018 11:45:11

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PROMOVARE

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PROMOVARE-COMPARTIMENT CONTABILITATE

Documente pdf
ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE
ANUNT REZULTAT FINAL CONCURS

Vizualizari: 98
Data creare: 19-04-2018 15:47:33

CĂSĂTORII ANUL 2018

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

Documente pdf
Căsătoria încheiată între dl. Bălteanu Paul-Gabriel și dra. Caliniuc Mariana
Căsătoria încheiată între Dl. Florean Andrei-Alexandru și Dra. Doboș Marta
Casatoria incheiata intre Dl. Lungu Petru-Pavel si Dra. Plescan Alina-Iuliana
Căsătoria încheiată între Dl.Bălteanu Alin și Dra.Bulai Daniela
Căsătoria încheiată între Dl. Gabor Eduard-Iosif și Dra. Vernica Mihaela-Andreea
Căsătoria încheiată între Dl. Dîscă Ionel și Dra. Florean Oana-Alexandra
Căsătoria încheiată între Dl.Ciobanu Petru și Dra.Gabor Roxana
Căsătoria încheiată între Dl. Bălteanu Cristian și Dra. Gălățanu Anca-Georgiana
Căsătoria încheiată între dl.Beșleagă Andrei-Beniamin și dra. Neculai Andreea-Ermina
Căsătoria încheiată între Dl. Farcaș Ionel și Dra. Burcă Iacinta-Cornelia
Căsătoria încheiată între dl. Farcaș Tiberiu-Emanuel și Dra. Gabor Andreea
Căsătoria încheiată între Dl. Gabor Ciprian și Dra. Simon Maria-Alexandra
Căsătoria încheiată între Dl. Tălmăcel Alexandru-Iulian și Dra. Cibotariu Alexandra
Căsătoria încheiată între Dl. Gavriluc Paul-Adrian și Dra. Cibotariu Andreea
Casatoria incheiata intre Dl. Gabor Cristian si Dra. Gherca Silvia
Casatoria incheiata intre Dl. Puscasu Liviu si Dra. Sibichi Ana-Maria
Casatoria incheiata intre Dl. Plescan Emanuel-Alin si Dra. Apreutesei Elena-Catalina
Căsătoria încheiată între Dl. Mărica Ioan și Dna. Sumanaru Maria-Natalia
Casatoria incheiata intre Dl. Vasileniuc Alin Bogdan si Dra. Ciobanu Ionela-Diana
CASATORIE ANDRO EMANUEL SI SABAU LACRAMIOARA

Vizualizari: 104
Data creare: 12-04-2018 12:46:19

BUGETE PE SURSE FINANCIARE 2018

BUGETE PE SURSE FINANCIARE 2018

Documente pdf
Buget inițial 2018
BUGET RECTIFICAT IULIE 2018

Vizualizari: 90
Data creare: 22-03-2018 13:40:27

BUGETE 2018

Bugete de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

Documente pdf
Buget inițial 2018
BUGET RECTIFICAT IULIE 2018
BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIEI-RECTIFICAT
Buget local de venituri si cheltuieli rectificat-decembrie 2018

Vizualizari: 98
Data creare: 22-03-2018 13:30:19

BILANȚURI CONTABILE 2018

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE 2018

Documente pdf
SITUATII FINANCIARE LA 31.03.2018
SITUATII FINANCIARE 30.06.2018
Situatii financiare la 31.12.2018

Vizualizari: 89
Data creare: 22-03-2018 13:26:57

Programul anual al achizițiilor publice 2018

Programul anual al achizițiilor publice 2018

Documente pdf
Programul anual al achizițiilor publice 2018

Vizualizari: 83
Data creare: 22-03-2018 09:28:51

Plan de achiziții 2018

Planul anual al achizițiilor publice 2018

Documente pdf
Planul anual al achizițiilor publice 2018

Vizualizari: 101
Data creare: 22-03-2018 09:26:49

ANUNT ORGANIZARE CONCURS-COMPARTIMENT AUDIT

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR-COMPARTIMENT AUDIT

Documente pdf
ANUNT

Vizualizari: 96
Data creare: 19-02-2018 09:43:35

VICEPRIMAR-CV

NUME SI PRENUME: Imbrea Mihai-Adrian

ADRESA: Sat Mircești, comuna Mircești, județul Iași

TELEFON: Mobil: 0736334983

E-MAIL: adrian_imbrea@yahoo.com

CALIFICARI:
2016-prezent - Viceprimar Comuna Mircești

STUDII:
Facultatea de Drept

Limbi străine: italiană

Vizualizari: 130
Data creare: 08-02-2018 11:39:05

CONVOCATOR 2018

CONVOCATOR ȘEDINȚE 2018

Documente pdf
23.01.2018
09.02.2018
22.03.2018
19.04.2018
23.05.2018
22.06.2018
24.07.2018
31.10.2018
Convocare SCL ordinara 27.11.2018

Vizualizari: 117
Data creare: 08-02-2018 09:25:50

ACHIZIȚIE COMPACTOARE DE GUNOI MENAJER


ACHIZIȚIE UTILAJ SPECIALIZAT ÎN COLECTAREA ȘI COMPACTAREA GUNOIULUI MENAJER

Foto
COMPACTOARE DE GUNOI MENAJER

Linkuri externe
ȘTIRILE ATV-ACHIZIȚIE LA MIRCEȘTI-COMPACTOARE DE GUNOI MENAJER(de la minutul 16:10 la 18:18)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SBX1-6pKPW0
Articol jurnalulregional.ro
https://jurnalulregional.ro/principal/masina-de-colectare-a-gunoiului-menajer-pentru-comuna-mircesti-investitii-din-bugetul-local-pentru-comunitate

Vizualizari: 126
Data creare: 01-02-2018 15:18:19

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Documente pdf
HCL NR.1/30.01.2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular de pe raza Comunei Mircești
HCL NR.2/30.01.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare
HCL NR.3/30.01.2018 privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mircești, pe Trim.IV, anul 2017
HCL NR.4/30.01.2018 privind modificarea și completarea HCL Mircești nr.39/29.06.2017
HCL NR.5/30.01.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018
HCL NR.6/14.02.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor
HCL NR.7/14.02.2018 privind încheierea prin licitație publică a terenurilor disponibile cu destinația pășune
HCL NR.8/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului anual de achiziții publice
HCL NR.9/27.03.2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional nr.23
HCL NR.10/27.03.2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional nr.24
HCL NR.11/27.03.2018 privind modificarea și completarea Anexei 46-Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Mircești
HCL NR.12/27.03.2018 privind aprobarea actualizării Regulamentului serviciului public de salubrizare al Comunei Mircești și realizarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare
HCL NR.13/27.03.2018 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mircești
HCL NR.14/27.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mircești, pe Trim.I, anul 2018 și actualizarea listei de investiții
HCL NR.15/27.03.2018 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni a Consiliului Local Mircești
HCL NR.16/27.03.2018 privind aprobarea bugetului investiției:"Reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat Iugani, Comuna Mircești, județul Iași"
HCL NR.17/27.03.2018 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FGCR IFN SA în vederea finanțării proiectului:"Reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat Iugani, comuna Mircești, județul Iași"
HCL NR.18/27.03.2018 privind aprobarea modificării și completării Anexei la HCL nr.6 din 31.01.2017
HCL NR.19/27.03.2018 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.7 din 31.01.2017
HCL NR.20/27.04.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Act Ad.25
HCL NR.21/27.04.2018 privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mircești
HCL NR.22/27.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mircești a suprafeței de 686 mp. teren categoria de folosință curți construcții
HCL NR.23/30.05.2018 privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, prin Act Ad. nr.26
HCL NR.24/30.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii in AGA ARSACIS referitoare la cererea de aderare a comunei Bozieni, jud. Neamt
HCL NR.25/30.05.2018 privind organizarea zilei Comunei Mircesti, judetul Iasi, in anul 2018
HCL NR.26/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare si eficientizare punct luminos"
HCL NR.27/30.05.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul Comunei Mircesti, pentru anul 2017
HCL NR.28/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, caietelor de sarcini si finantarea de la bugetul local a investitiei "Covor asfaltic pe DC86, comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.29/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003
HCL nr.30/28.06.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
HCL nr.31/28.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni a Consiliului Local Mircesti, judetul Iasi
HCL nr.32/28.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mircesti, pe Trim.II si Trim.III anul 2018
HCL nr.33/28.06.2018 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDR-FEADR, pentru investitia "Construire teren de sport multifunctional in sat Mircesti si sat Iugani, comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL NR.34/30.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării voului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari-jud. Neamț
HCL NR.35/30.07.2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Act Adițional nr.28
HCL NR.36/30.07.2018 privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mircești, cu atribuțiile aferente în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Vasile Alecsandri" Mircești, pentru anul școlar 2018-2019
HCL NR.37/30.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei mircești pe Trim.III anul 2018
HCL NR.38/30.07.2018 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 686 mp teren intravilan și a construcțiilor aflate pe acesta, situate în sat Mircești, com.Mircești, jud.Iași, domeniu privat al Comunei Mircești
HCL NR.39/27.08.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei Mircesti, respectiv al satelor Mircesti si Iugani
HCL NR.40/27.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mircesti pe Trim.III si actualizarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018
HCL NR.41/25.09.2018
HCL NR.42/25.09.2018
HCL NR.43/25.09.2018
HCL NR.44/25.09.2018
HCL NR.45/16.10.2018
HCL NR.46/16.10.2018
HCL NR.47/03.11.2018
HCL NR.48/03.11.2018
HCL NR.49/03.11.2018
HCL NR.50/03.11.2018
HCL 51/27.11.2018-Acordare mandat special AGA ARSACIS
HCL NR.52/27.11.2018-Aprobare SGB -CEC BANK
HCL NR.53/27.11.2018-Alocare fonduri pt.organizare pom Craciun 2018
HCL NR.54/27.11.2018-Modificare si completare HCL Mircesti nr.27/07.04.2017
HCL NR.55/27.11.2018-Rectificare buget
HCL NR.56/27.11.2018-Trecerea din domeniul public in domeniul privat a constructiilor C7 si C8
HCL NR.57/27.11.2018-Aprobarea achizitionarii a 200 scaune

Vizualizari: 109
Data creare: 01-02-2018 11:02:47

Click aici pentru poze - Manifestări 1 Decembrie sat Iugani, Comuna Mircești, județul Iași


Manifestări 1 Decembrie sat Iugani, Comuna Mircești, județul Iași

Foto
foto 1

Vizualizari: 383
Data creare: 04-12-2017 14:33:26

Click aici pentru poze - Manifestări 1 Decembrie Comuna Mircești, județul Iași


Manifestări 1 Decembrie Comuna Mircești, județul Iași

Foto
foto 1

Vizualizari: 95
Data creare: 04-12-2017 14:26:00

Click aici pentru poze-Campania de donații "Cărțile copilăriei"


Campania de donații "Cărțile copilăriei" a ajuns și în Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" din Mircești

Foto
Donație carte

Linkuri externe
Program artistic organizat cu ocazia evenimentului
https://www.youtube.com/watch?v=6uT4hYLkruk

Vizualizari: 102
Data creare: 23-11-2017 14:04:40

Campania de donații "Cărțile copilăriei" a ajuns în Şcoala Gimnazială "Vasile A


Asociația Curtea Veche, cu sprijinul Azomureș și Golden Star SRL a donat "Cărțile copilăriei" elevilor din școala noastră. Evenimentul a avut loc miercuri, 22 noiembrie 2017, ora 12, la Căminul Cultural din satul Iugani, comuna Mircești, unde cei 318 elevi ai școlii au primit prin intermediul domnișoarei Valentina Roman, director executiv al Asociaţiei Curtea Veche, volume potrivite vârstei lor și s-au întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai comunității locale, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași, reprezentanţi ai Muzeului Literaturii Române (Casa Pogor), domnul Radu Ştefănescu din partea Golden Star, domnul Ovidiu Maior din partea Azomureș și cu Andreea Lupescu, artist și jurnalist.

Foto
donatie de carte

Linkuri externe
ASOCIAȚIA CURTEA VECHE-DONAȚIE DE CARTE MIRCEȘTI
http://www.asociatiacurteaveche.ro/ro/donatie-de-carte-la-mircesti-in-judetul-iasi/

Vizualizari: 108
Data creare: 23-11-2017 08:44:58

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.