Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Căsătoria dintre Mateeş Marian cu Giurgea Adriana
Proces verbal SCL extraordinară 04.08.2020
Convocator SCL extraordinară 04.08.2020
Convocator SCL extraordinară 08.07.2020
HCL nr. 35/04.08.2020 Aprobarea solicitării de prelungire cu 6 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR/IFN pentru finanţarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Proces verbal SCL ordinară din 22.07.2020
Căsătoria dintre Sofian Romeo-Miodrag-Vlad şi Rănghiuc Georgiana
HCL nr. 34/22.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, actualizarea listei de investiţii şi planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 33/22.07.2020 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
HCL nr. 32/22.07.2020 Completarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional 39 - ARSACIS
HCL nr. 31/08.07.2020 Implementare proiect Modernizare, eficientizare şi gestionarea inteligentă a infrastructurii de iluminat public
Convocare SCL ordinară din 22.07.2020
Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii şi aprobării în SCL ordinară din 22.07.2020
Proces verbal SCL extraordinară di 08.07.2020
Căsătoria dintre Antică Liviu-Cezar cu Gabor Tereza
Proces verbal SCL ordinară 24.06.2020
HCL nr. 30/24.06.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni a Consiliului Local
HCL nr. 29/24.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare/reevaluare a patrimoniului din inventarul domeniului public şi privat al comunei Mirceşti
HCL nr. 28/24.06.2020 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării la obiectivul "Reabilitare şi consolidare Dispensar medical Mirceşti, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 27/24.06.2020 aprobarea planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
HCL nr. 26/24.06.2020 - Aprobarea actului adiţional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009, modificarea preţului pentru apa potabilă, apa industrială şi tariful canalizare/epurare
Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii şi aprobării în SCL ordinară din 24.06.2020
Convocator SCL ordinară 24.06.2020
Loghin Gilda-Rodica - consilier local
Farcaş Gabriel - consilier local
Hălănduţ Claudiu-Liviu - consilier local
Cobzaru Adrian - consilier local
Beşleagă Ioan - consilier local
Vîrgă Valerian - consilier local
Bursuc Alois - consilier local

DATORIA PUBLICĂ 2018

COMUNA MIRCEȘTI ÎNREGISTREAZĂ DATORIE PUBLICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. CONTRACT CREDIT NR.48/31.05.2016-COFINANȚARE PROIECT "ACHIZIȚIE UTILAJ SPECIALIZAT DE CĂTRE COMUNA MIRCEȘTI JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A., VALOARE FINANȚARE 406.800 RON, PERIOADA 2016-2019

2. CONTRACT CREDIT RQ17061267888125/ 30.06.2017-FINANȚARE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTIȚII "CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATELE MIRCEȘTI ȘI IUGANI, COMUNA MIRCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR CEC BANK S.A., VALOARE FINANȚARE 1.551.691 RON, PERIOADA DE RAMBURSARE 2017-2027

Documente pdf
Registrul de evidență a datoriei publice locale
Registrul de evidență a garanțiilor locale
Cerere de tragere din facilitatea de credit

Vizualizari: 178
Data creare: 03-04-2020 08:30:48

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Documente pdf
Planul anual al achiztiilor pentru anul 2020

Vizualizari: 123
Data creare: 16-03-2020 11:53:56

Buget 2020

Buget 2020

Documente pdf
Bugetul anual pentru anul 2020

Vizualizari: 71
Data creare: 16-03-2020 11:14:12

ANUNT IMPORTANT


MASURA DE PREVENTIE

Foto
MASURA DE PREVENTIE

Vizualizari: 118
Data creare: 12-03-2020 12:18:59

Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

  

Documente pdf
Hotărârea nr. 1/29.01.2020 Reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2020-2021 pe raza UAT Comuna Mircești
Hotărârea nr. 2/29.01.2020 Aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 executate cu beneficiarii Legii 416/2001
Hotărârea nr. 3/29.01.2020 Casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparţinând Consiliului Local Mircești
Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind scoaterea din evidenţafiscală a debitelor pers. fizice aflate în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr. 5/29.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV 2019 și închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2019
HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Mircești
HCL nr. 7/19.02.2020 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii și planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 8/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 34 - ARSACIS
HCL nr. 9/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 35 - ARSACIS
HCL nr. 10/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 2.535.450 lei
HCL nr. 11/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 316.790 lei
HCL Mircești nr. 12/28.02.2020 Predare amplasament către MDRAP - CNI SA. și asigurare condiţii pentru execuţia investiţiei"Construire Sală de sport cu tribună,180 locuri în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL nr. 13/28.02.2020 Construire, amenajare și dotare spaţiu de preparare hrană la Căminul Cultural Mircești
HCL nr. 14/25.03.2020 - validarea mandatului de consilier local Imbrea Lucian
HCL Mirceşti nr. 15/25.03.2020 - Acordare mandat special vot AGA ARSACIS modificare şi actualizare Statut şi Act constitutiv ARSACIS
HCL Mirceşti nr. 16/25.03.2020 - Modificare şi completare HCL nr. 12/28.02.2020 privind predarea amplasament către MDRAP - CNI
HCL Mirceşti nr. 17/25.03.2020 - Alegerea d-lui Cazone Valentin preşedinte de şedinţă a CL pentru 3 luni
HCL Mirceşti nr. 18/25.03.2020 - Rectificare buget de venituri şi cheltuieli a com. Mirceşti pe trim I 2020
HCL nr. 19/29.04.2020 Actualizare/modificare Contract de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 36 - ARSACIS
HCL nr. 20/29.04.2020 Achiziţionare servicii realizare Strategie de Dezvoltare Locală perioada 2021-2027
HCL nr. 21/29.04.2020 Îmbunătăţire soluţie tehnică la proiectul "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mirceşti şi în st Iugani, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 22/29.04.2020 Amenajare a două platforme de depozitare a deşeurilor inerte din construcţii
HCL nr. 23 din 19.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mirceşti, Judeţul Iaşi
HCL nr. 24 din 19.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. II, anul 2020
HCL nr. 25 din 19.05.2020 privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 26/24.06.2020 - Aprobarea actului adiţional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009, modificarea preţului pentru apa potabilă, apa industrială şi tariful canalizare/epurare
HCL nr. 27/24.06.2020 aprobarea planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
HCL nr. 28/24.06.2020 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării la obiectivul "Reabilitare şi consolidare Dispensar medical Mirceşti, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 29/24.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare/reevaluare a patrimoniului din inventarul domeniului public şi privat al comunei Mirceşti
HCL nr. 30/24.06.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni a Consiliului Local
HCL nr. 31/08.07.2020 Implementare proiect Modernizare, eficientizare şi gestionarea inteligentă a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 32/22.07.2020 Completarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional 39 - ARSACIS
HCL nr. 33/22.07.2020 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
HCL nr. 34/22.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, actualizarea listei de investiţii şi planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 35/04.08.2020 Aprobarea solicitării de prelungire cu 6 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR/IFN pentru finanţarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi

Vizualizari: 86
Data creare: 03-02-2020 16:54:17

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE


ANUNT PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA A
CONTRACTULUI DE LUCRARI CU DENUMIREA „ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A
DRUMULUI SATESC str. 1 DECEMBRIE DIN IUGANI, COMUNA MIRCESTI, JUDETUL
IASI"


Documente pdf
Anunt atribuire directa modernizare drum
PV de selectare a ofertei castigatoare

Linkuri externe
Documentatie
https://drive.google.com/open?id=1JtKzU90G1f7kPinOfr8hDllUHSj9H3Sd

Vizualizari: 99
Data creare: 12-12-2019 14:22:33

Dispoziţii ale autorităţii executive

Dispoziţiile emise de Primarul comunei în anul 2019

Documente pdf
Dispoziţia nr. 268/04.11.2019 Interzicere consum sau comercializare băuturi alcoolice Alegeri Prezidenţiale 2019

Vizualizari: 107
Data creare: 07-11-2019 10:04:14

DATORIA PUBLICA 2019

COMUNA MIRCESTI INREGISTREAZA O DATORIE PUBLICA DUPA CUM URMEAZA:

CONTRACT CREDIT RQ17061267888125/ 30.06.2017-FINANȚARE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTIȚII "CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATELE MIRCEȘTI ȘI IUGANI, COMUNA MIRCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR CEC BANK S.A., VALOARE FINANȚARE 1.551.691 RON, PERIOADA DE RAMBURSARE 2017-202
7

Documente pdf
Registru de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale
Instiintare

Vizualizari: 100
Data creare: 29-10-2019 14:49:15

Planul anual al achiizitiilor publice 2019

Planul anul al achizitiilor publice pentru anul 2019

Documente pdf
Planul de achizitii publice pentru anul 2019

Vizualizari: 91
Data creare: 28-10-2019 12:26:43

Publicații de căsătorie, comuna Mircești, județul Iași

  

Linkuri externe
PUBLICAŢII CĂSĂTORII 2019
https://www.mircesti.ro/ari_admin_articol_formular_adaugare_link_articol1.php

Vizualizari: 109
Data creare: 25-10-2019 12:42:13

ANUNŢ CONCURS 2019

Concurs recrutare consilier debutant compartiment financiar contabil și achiziţii publice, aparat de specialitate primar Comuna Mircești, judeţul Iași

Documente pdf
Concurs recrutare - 1 post - consilier debutant - compartiment financiar contabil și achiziţii publice
Anunţ Selecţie dosare concurs din 21.08.2019
Rezultat proba scrisă concursul din 21.08.2019
Rezultat final concurs 21.08.2019 - consilier debutant comp. fin. contab și achiziţii publice

Vizualizari: 121
Data creare: 19-07-2019 15:01:29

proiectul SIPOCA 35

normelor Ghidului de identitate vizuala a POCA 2014-2020

Documente pdf
acces pentru identitatea vizuala a proiectului SIPOCA 35 cu link catre SGG

Vizualizari: 148
Data creare: 18-03-2019 12:20:29

Hotărâri Consiliul Local Mircești 2019

Hotărâri adoptate în anul 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 11/27.03.2019 - Actualizare indicatori tehnico-economici proiect"Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 12/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile investiţia Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 13/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Reabilitare și dotare cămin cultural Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 14/27.03.2019 Aprobarea actului adiţional nr. 29 la Contractul de delegare servicii publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 15/27.03.2019 Aprobarea achiziţionării unei tocătoare cu braţ pentru tractorul din dotare
HCL Mircești nr. 16/27.03.2019 Aprobarea modificării structurii organizatorice și a Statului de funcţii Primăria Mircești
HCL Mircești nr. 17/27.03.2019 Alegerea presedintelui de ședinţă a Consiliului local
HCL Mircești nr. 18/27.03.2019 Asigurarea finanţării de la BL a cheltuielilor neeligibile proiect "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mircești și în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 19/27.03.2019 Asidurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Modernizare drumuri de interes local în com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 20/27.03.2019 Aprobare indicatori tehnico-economici și asigurarea finanţării cheltuieli neeligibile investiţia "Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, jud. Iași"
HCL nr. 67/17.12.2019 / Modificare contract de delegare serviciu de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009

Vizualizari: 204
Data creare: 26-02-2019 15:19:00

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 1/31.01.2019 Aprobare reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2019-2020 pe raza UAT Comuna mircești
Plan de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
HCL Mircești nr. 3/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţare de la BL "Asfaltare str. Şcolii Mircești"
HCL Mircești nr. 4/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţarea de la BL "Asfaltare str. 1 Decembrie Iugani"
HCL Mircești nr. 5/31.01.2019 Aprobare susșinere financiară a Parohiei Romano-catolice Mircești
HCL Mircești nr. 6/31.01.2019 Instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
HCL Mircești nr. 7/28.02.2019 Actualizare ROF Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
HCL Mircești nr. 8/28.02.2019 Regulament eliberare card-legitimaţie parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
HCL Mircești nr. 9/28.02.2019 Regulament de utilizare a microbuzului școlar
HCL Mircesti nr. 10/28.02.2019 Asumarea responsabilităţii organizării și derulării programului pentru școli a României
HCL Mircești nr. 21/26.04.2019 privind revocarea hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018
HCL Mircești nr. 22/26.04.2019 avizarea modificării regulamentului distribuire apă Canal și contract delegare serv apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 23 privind înfiinţarea la nivelul comunei Mircești a "As.C.S. Unirea Mircești" în subordinea CL
HCL Mircești nr. 24/26.04.2019 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiţii și a programului anual de achiziţii pe anul 2019
HCL Mircești nr. 25/26.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Mircești nr. 52/27.11.2018 privind solicitarea scrisorii de garanţie bancară
HCL Mircești nr. 26/26.04.2019 privind aprobarea achiziţionării de lucrări și servicii pentru execuţia proiectului extindere reţea de alimentare cu GN în comună
Mircești nr. 27/29.05.2019 - Modificare Contract de delegare serviciu apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr 28/29.05.2019 - Componenţa echipei mobile intervenţie violenţa domestică
HCL Mircești nr. 29/29.05.2019 - asumarea responsabilităţii derulării programului pentru școli a României an scolar 2019-2020
HCL Mircești nr. 30/29.05.2019 Aprobare ROF Aparat de specialitate primar comuna Mircești
HCL Mircești nr. 31/29.05.2019 - Aprobare ROI aparat specialitate Primar Comuna Mircești
HCL Mircești nr. 32/29.05.2019 - Achiziţia servicii implementare GDPR și asigurare DPO
HCL Mircești nr. 33/29.05.2019 - Actualizare buget investiţii Efectuarea racorduri la sistemul de canalizare pentru branșsrea locuitorilor
HCL nr. 34/29.05.2019 - aprobare contractare credit
HCL Mircești nr. 35/29.05.2019 - Achiziţionarea a 15 mese profesionale
HCL nr. 36/29.05.2019 - Înfiinţare Club Sportiv Unirea Mircești
HCL nr.37/29.05.2019 - Modificare și completare HCL nr. 52/2018
HCL Mircești nr. 38/27.06.2019 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 150000lei Parohiei Romano-Catolice Mircești
HCL Mircești nr. 39/27.06.2019 - Organizarea zilei comunei Mircești in anul 2019
HCL Mircești nr. 40/27.06.2019 - Alegerea președintelui de ședinţă a CL Mircești pe o perioadă de 3 luni
HCL Mircești nr. 41/27.06.2019 - Neasumarea Programului pentru școli a României în anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Mircești, judeţul Iași
HCL nr. 42/13.07.2019 / Rectificare buget trim. III 2019
HCL nr. 43/30.07.2019 aprobarea listei bunurilor de retur Sistem de canalizare și staţie de epurare
HCL nr. 44/30.07.2019 aprobare prelungire scrisoare de garanţie - obiectiv Modernizare drumuri de interes local
HCL nr. 45/30.07.2019 aprobare impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
HCL Mircești nr. 46/21.08.2019 - Darea în administrare bunuri mobile și imobile către unitatea de învăţământ
HCL Mircești nr. 47/21.08.2019 - Rectificare buget
HCL Mircești nr. 48/30.08.2019 - aprobare actualizare, modificare și completare Act constitutiv și statut ARSACIS
HCL Mircești nr. 49/30.08.2019 - acordare mandat special vot AGA ARSACIS
HCL Mircești nr. 50/30.08.2019 - rectificare buget
HCL 53/30.09.2019 modificare tarife colectare și transport deșeuri, aprobare tarife diferenţiate în cadrul proiectului SMID, împuternicire președinte ADIS pt. semnare act adiţional nr. 2 contract nr. 357/30.10.2018
HCL Mirceșri nr 54/30.09.2019 Desemnare reprezentant Consiliul Local Mircești în Consiliul de administraţie a Şc. V. Alecsandri Mircești an șc 2019-2020
HCL Mircești nr. 56/30.09.2019 Rectificare buget local trim III și actualizare lista de investiţii
HCL Mircești nr. 57/30.09.2019 desemnare președinte de ședinţă a CL pe 3 luni
HCL Mircești nr. 55/30.09.2019 aprobare organigrama și stat de funcţii aparat specialitate primar
HCL Mircesti nr. 58/29.10.2019 rectificare buget de venituri si cheltuieli trim. IV 2019, actualizare lista de investitii
HCL Mircesti nr. 59/29.10.2019 aprobare construire a 15 platforme cu imprejmuire pentru containere colectare diferentiata deseuri reciclabile
HCL Mircesti nr. 60/29.10.2019 aprobarea amenajare cai de acces proprietati la proiectul Modernizare drumuri de interes local
HCL Mircesti nr. 61/29.10.2019 modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Mircesti prin inscrierea corecta a suprafetelor si identificatorilor cadastrali
HCL Mircești nr. 62/28.11.2019 se ia act de demisia consilierului local Gabor Gabriel și vacantarea mandatului de consilier local
HCL Mircești nr. 63/28.11.2019 rectificare buget venituri și cheltuieli comuna Mircești pe trim IV 2019
HCL Mircești nr. 64/28.11.2019 aprobarea solicitării de prelungire scrisoare de garanţie FGCR IFN SA, aprobarea comisionului în cadrul proiectului "Reabilitare și dotare Cămin Cultural sat Iugani comuna Mircești, judeţul Iași
HCL Mircești nr. 65/28.11.2019 acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Antică Tereza pt. refacerea locuinţei distrusă de incendiul din 29.10.2019
HCL Mircești nr. 66/28.11.2019 amenajarea unui spaţiu la baza sportivă Iugani pentru degrevarea Căminului Cultural Iugani supus reabilitării și dotării
HCL Mircești nr. 67/17.12.2019 - Modificare contract delegare serviciu public alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 68/17.12.2019 - Organizare Pom de Crăciun 2019
HCL Mircești nr.69/17.12.2019 Rectificare buget trim IV 2019
HCL Mircești nr. 70/17.12.2019 - Demarare procedură de iniţiere a concesionării unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei Mircești
HCL Mircești nr. 71/17.12.2019. - desemnarea d-lui consilier Farcaș Gabriel președinte de ședinţă a CL pe o perioadă de 3 luni
HCL Mircesti nr. 72/22.12.2019 Rectificare buget Trim. IV 2019

Vizualizari: 486
Data creare: 26-02-2019 15:03:44

ANUNT ORGANIZARE CONCURS MUNCITOR-SOFER

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE MUNCITOR-SOFER

Documente pdf
ANUNT CONCURS MUNCITOR-SOFER
ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE
CONCURS MUNCITOR-SOFER-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
SELECTIE DOSARE-CONCURS 04.12.2018 MUNCITOR SOFER
Anunt rezultat sustinere concurs

Vizualizari: 152
Data creare: 10-09-2018 15:44:54

ANUNT ORGANIZARE CONCURS-COMPARTIMENT AGRICOL

ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT-COMPARTIMENTUL AGRICOL

Documente pdf
ANUNT,CONDITII SI BIBLIOGRAFIE
Precizari referitoare la concurs
CONCURS CONSILIER,CLASA I,GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Anunt participare concurs

Vizualizari: 172
Data creare: 20-08-2018 12:11:34

CENTENARUL MARII UNIRI


100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Foto
LOGO CENTENARUL MARII UNIRI

Vizualizari: 535
Data creare: 29-07-2018 08:44:41

ANUNT- REFERENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

ANUNT OCUPARE PRIN TRANSFER LA CERERE A FUNCTIEI VACANTE DE REFERENT,  CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Documente pdf
ANUNT

Vizualizari: 210
Data creare: 12-07-2018 10:23:03

ANUNT


ZILELE LUI VASILE ALECSANDRI

Foto
afis

Vizualizari: 362
Data creare: 20-06-2018 11:24:49

DECLARAȚII DE INTERESE 2018

DECLARAȚII DE INTERESE 2018

Documente pdf
PRIMAR - ANTĂLUȚ PETRE
VICEPRIMAR - IMBREA MIHAI-ADRIAN
SECRETAR - FLOREAN ALOIS

Vizualizari: 245
Data creare: 09-05-2018 14:42:55

DECLARAȚII DE AVERE 2018

DECLARAȚII DE AVERE 2018

Documente pdf
PRIMAR - ANTĂLUȚ PETRE
VICEPRIMAR - IMBREA MIHAI-ADRIAN
SECRETAR - FLOREAN ALOIS

Vizualizari: 217
Data creare: 09-05-2018 12:42:55

TRANSPARENȚĂ BUGETARĂ-DOCUMENTE

TRANSPARENȚĂ BUGETARĂ-DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Documente pdf
INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETULUI U.A.T. COMUNA MIRCEȘTI

Vizualizari: 210
Data creare: 03-05-2018 11:45:11

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.