Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Proces verbal SCL ordinară din 20.10.2021
Hotărârea nr. 66 din 20.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adițional
Hotărârea nr. 65 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “ Modernizare drumuri locale în comuna Mircești, judetul Iași”
Hotărârea nr. 64 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “Extindere reţea canalizare în comuna Mirceşti, judeţul Iasi”
Hotărârea nr. 63 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 62 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 61 din 20.10.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Convocator SCL ordinară din 20.10.2021
Proiecte de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării CL în şedinţa ordinară din 20.10.2021
Fărcășel Adrian - Încetare mandat
Antăluță Costel-Sotiri
Antoane Cristian - Încetare mandat
Fărcășel Adrian - Încetare mandat
Antăluță Costel-Sotiri
Antoane Cristian - Încetare mandat
Căsătoria încheiată între Dl. Eva Ghiorge-Mădălin și Dra. Iosub Alexandra
Situaţia drepturilor salariale la data de 30.09.2021
Dispoziţie organizare concurs recrutare 2 funcţii publice de execuţie
Anunţ organizare concurs recrutare în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent în compartimentul asistenţă socială
Anunţ organizare concurs recrutare pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în compartimentul agricol
Proces verbal SCL extraordinară din 28.09.2021
Hotărârea nr. 60 din 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. III anul 2021, actualizarea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice
Convocare SCL extraordinară 28.09.2021
Procesul verbal al şedinţei ordinare a CL din 23.09.2021
Regulamentul Serviciului de iluminat public în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 59 din 23.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 51 din 18.08.2021
Hotărârea nr. 58 din 23.09.2021 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 57 din 23.09.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 56 din 23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 55 din 23.09.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”

Bugetul pe surse financiare 2021

Bugetul pe surse financiare 2021

Documente pdf
Buget iniţial - 2021
Buget rectificat - iunie 2021

Vizualizari: 32
Data creare: 06-07-2021 07:53:26

Bugete pe surse financiare 2019

Bugete pe surse financiare 2019

Vizualizari: 31
Data creare: 06-07-2021 07:50:28

Registrul neavizare/necontrasemnare acte administrative

referate de neavizare/Referate de nelegalitate a actelor administrative adoptate/emise

Documente pdf
Referat de nelegalitate privind HCL 42/17.06.2021

Vizualizari: 42
Data creare: 30-06-2021 09:06:33

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Cine sunt funcţionarii publici

Documente pdf
ANFP - funcţionarii publici

Vizualizari: 48
Data creare: 28-05-2021 09:49:44

PROCENTUL DE 80% DIN COTELE SI SUMELE DEFALCATE AFERENTE BUGETULUI PE ANUL 2021

-PROCENTUL DE 80% DIN COTELE SI SUMELE DEFALCATE AFERENTE BUGETULUI PE ANUL 2021
- CENTRALIZATOR DEBITE, RESTANTE SI ACCESORII PENTRU ANUL 2021

Documente pdf
PROCENTUL DE 80% DIN COTELE SI SUMELE DEFALCATE AFERENTE BUGETULUI PE ANUL 2021 + CENTRALIZATOR DEBITE, RESTANTE SI ACCESORII

Vizualizari: 88
Data creare: 01-04-2021 11:24:18

Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice 2021-2027

Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru perioada 2021-2027

Documente pdf
Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru perioada 2021-2027

Vizualizari: 99
Data creare: 21-03-2021 10:03:27

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Documente pdf
Facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi

Vizualizari: 80
Data creare: 10-03-2021 15:40:55

Hotărâri CL Mirceşti anul 2021

Hotărâri adoptate de CL Mirceşti în anul 2021

Documente pdf
HCL nr. 1 din 14.01.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă a CL
HCL nr. 2 din 14.01.2021 Modificare şi completare HCL nr. 48/2020 - materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru şcoli
HCL nr. 3 din 14.01.2021 - acţiuni şi lucrări - beneficiari L416/2001
HCL nr.4/25.01.2021 numirea d-nei Imbrea Nicoleta-Carmen membru în comisia de specialitate nr. 3 a CL
HCL nr. 5/25.01.2021 Reţeaua şcolară şi denumirea unităţilor de învăţământ an scolar 2021-2022
HCL nr. 6/25.01.2021 Act adiţional nr. 40 la contractul de delegare serv apă canal nr. 48/2009
HCL nr. 7/25.01.2021 Aprobare organigramă şi stat de funcţii
HCL nr. 8/25.01.2021 Revocare HCL nr. 55 din 11.12.2020 privind domeniul public
HCL nr. 9 din 09.02.2021 desemnare reprezentant a CL în Consiliul de administraţie a Şcolii
HCL nr. 10 din 09.02.2021 procedură anulare accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2020
HCL nr. 11 din 09.02.2021 Regulament înregistrare,evidenţă şi radierea vehiculelor pe raza comunei Mirceşti
HCL nr. 12 din 09.02.2021 desemnare Viceprimar
HCL nr. 13 din 11.02.2021 Prelungire scrisoare de garanţie FGCR - IFN pentru investiţia "Modernizare drumuri de interes local"
HCL nr. 14 din 24.02.2021 încetare mandat consilier local Gherghiceanu Pavel, vacantare mandat - PNL
HCL nr. 15/24.02.2021 Asigurare finanţare proiect "Reabilitare şi dotare cămin cultural sat Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi
HCL nr. 16/16.03.2021 Aprobare act adiţional nr. 41 la Contractul 48/2009 ARSACIS
HCL nr. 17/16.03.2021 Consolidarea contractului de delegare nr. 48/2009 ARSACIS
HCL nr. 18/16.03.2021 Reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SVSU
HCL nr. 19/16.03.2021 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminelor culturale
HCL nr. 20 din 16.03.2021 aprobarea închirierii, către dl. senator Marius Bodea, birou pentru cabinet parlamentar
HCL nr. 21 din 16.03.2021 Alegerea preşedinte sedinţă, pe trei luni, a Consiliului local Mirceşti
HCL nr. 22 din 18.03.2021 Aprobarea achiziţionării servicii de realizare a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 23 din 18.03.2021 Aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice din UAT Mirceşti, pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 24 din 18.03.2021 Aprobarea depunerii cererii de finanţare şi a indicatorilor proiectului "Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţia unităţi de învăţământ
Hotărârea nr. 25 din 23.04.2021 privind desemnarea d-lui Gabor Alois membru în comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 26 din 23.04.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Antoane Cristian din partea Alianţei USR-PLUS şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 27 din 23.04.2021 privind aprobarea prelungirii aderării comunei Mirceşti, județul Iași, la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – Vest, pentru perioada 2021 – 2027
Hotărârea nr. 28 din 23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
Hotărârea nr. 29 din 23.04.2021 privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Comuna Mirceşti, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora
Hotărârea nr. 30 din 23.04.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Mirceşti pentru anul 2020 şi aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral
Hotărârea nr. 31 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice a comunei Mirceşti, pentru anul 2021
HCL nr.32/07.05.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea CEC BANK SA, aprobarea comisionului de garantare, pentru finanţarea proiectului „Construire teren de sport multifuncţional în sat Mirceşti,în sat Iugani, comuna Mirceşti, Judeţul Iaşi
HCL nr. 33/07.05.2021 privind aprobarea necesitatea şi oportunitatea, întocmirea studiilor de proiectare şi implementarea proiectului ,,Amenajare drumuri de interes local - 5000 mp de trotuar în satele Iugani și Mircești, com Mircești, jud. Iași,,
Hotărârea nr. 34 din 26.05.2021 privind desemnarea d-lui Balan Daniel membru în comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 35 din 26.05.2021 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 20 din 16.03.2021
Hotărârea nr. 36 din 26.05.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia pentru evaluarea Secretarului general al comunei Mirceşti, pentru anul 2020
Hotărârea nr. 37 din 17.06.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi pentru perioada 2021 – 2027
Hotărârea nr. 38 din 17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei sportive din Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 39 din 17.06.2021 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Comuna Mirceşti, Județul Iaşi din România și Comuna Zagarancea, Raionul Ungheni din Republica Moldova
Hotărârea nr. 40 din 17.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti
Hotărârea nr. 41 din 17.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. II anul 2021
Hotărârea nr. 42 din 17.06.2021 privind demararea procedurilor de iniţiere a concesionării unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 43 din 28.06.2021 privind aprobarea construirii şi dotării Staţiei de pompare a apelor epurate în cadrul proiectului “ Evacuarea prin pompare a apelor epurate la staţia de epurare Mirceşti, în Râul Siret”
Hotărârea nr. 44/18.08.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Fărcăşel Adrian din partea Alianţei USR-PLUS şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 45/18.08.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 42 din 17.06.2021, referitoare la demararea procedurilor de iniţiere a concesionării unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 46/18.08.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul şcolar 2021 – 2022 la nivelul Comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 47/18.08.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR IFN SA, aprobarea comisionului de garantare, pentru finanţarea proiectului „Reabilitare şi dotare cămin cultural sat Iugani, comuna Mirceşti, Judeţul Iaşi”
Hotărârea nr. 48/18.08.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
Hotărârea nr. 49/18.08.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2021 la nivelul comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 50/18.08.2021 privind desfiinţarea unor posturi din cadrul Primăriei Comunei Mirceşti precum şi pentru aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 51/18.08.2021 privind demararea procedurilor de iniţiere a concesionării/închirierii unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 52 din 23.09.2021 privind desemnarea d-lui Antăluţă Costel-Sotiri membru în comisia de specialitate nr. 1
Hotărârea nr. 53 din 23.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 50 din 18.08.2021
Hotărârea nr. 54 din 23.09.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA MIRCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI”
Hotărârea nr. 55 din 23.09.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 56 din 23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 57 din 23.09.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 58 din 23.09.2021 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 59 din 23.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 51 din 18.08.2021
Hotărârea nr. 60 din 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. III anul 2021, actualizarea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice
Hotărârea nr. 61 din 20.10.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 62 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 63 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 64 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “Extindere reţea canalizare în comuna Mirceşti, judeţul Iasi”
Hotărârea nr. 65 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “ Modernizare drumuri locale în comuna Mircești, judetul Iași”
Hotărârea nr. 66 din 20.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adițional

Vizualizari: 125
Data creare: 08-01-2021 09:53:40

ANUNT IMPORTANT


.

Foto
.

Vizualizari: 233
Data creare: 27-11-2020 11:34:35

ANUNT IMPORTANT


.

Foto
.

Vizualizari: 207
Data creare: 27-11-2020 11:32:24

ANUNT IMPORTANT


.

Foto
.

Vizualizari: 251
Data creare: 27-11-2020 11:30:15

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Documente pdf
PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2020

Vizualizari: 133
Data creare: 22-10-2020 08:44:49

Documente BEC nr. 53

documente emise/adoptate de Biroul electoral de circumscripţie nr 53 Mirceşti

Documente pdf
Proces verbal completare Biroul electoral de circumscripţie nr. 53, cu membrii propuşi de partidele politice
ANUNŢ privind Mandatarul financiar
Hotărârea nr. 1/13.08.2020 a BEC nr. 53 Mirceşti măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID 19
Anunţ Important pentru competitorii electorali
Propunere candidatura primar PNL
Propuneri candidaturi consilier local PNL
Propunere candidatura primar Alianţa USR PLUS
Propuneri candidaturi consilier local Alianţa USR PLUS
Lista Propuneri candidaţi consilier local Partidul Verde
Hotărârearea nr. 2/16.08.2020 admitere candidatură primar din partea PNL
Hotărârearea nr. 3/16.08.2020 admitere Lista de candidaţi la Consiliul Local din partea PNL
Hotărârearea nr. 4/16.08.2020 admitere candidatură primar din partea Alianţa USR PLUS
Hotărârearea nr. 5/16.08.2020 admitere Lista de candidaţi la Consiliul Local din partea Alianţa USR PLUS
Hotărârearea nr. 6/16.08.2020 admitere Lista de candidaţi (14 candidaturi) la Consiliul Local din partea Partidul Verde
Propunere candidat la funcţia de primar din partea Partidul Verde
Propunere candidat pentru funcţia de primar din partea PMP
Propuneri Lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local din partea PMP
Propunere candidat pentru funcţia de primar din partea PSD
Propuneri Lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local din partea PSD
Propuneri Lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local din partea PRO România
Propunere candidat funcţia de primar din partea ALDE
Propunere Lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local din partea ALDE
Convocare sedinta B.E.C nr. 53 Mircesti
Hotararea nr. 7/18.08.2020 privind admitere candidatura primar Partidul Verde
Hotararea nr 8/18.08.2020 privind admiterea candidaturii la functia de primar P.M.P.
Hotararea nr.9/18.08.2020 privind admitere lista de candidati Consiliul Local P.M.P
Hotararea nr.10/18.08.2020 privind admiterea candidaturii la functia de primar partidul P.S.D.
Hotărârea nr. 11/18.08.2020 privind respingerea a 6 propuneri de candidatură din lista de candidaţi pentru consiliul local din partea P.S.D
Hotărârea nr. 12/18.08.2020 admiterea parţială a listei de candidaţi pentru funcţia de consilier local din partea P.S.D
Hotărârea nr. 13/18.08.2020 admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier local propusă de PRO România
Hotărârea nr. 14/18.08.2020 admiterea propunerii de candidatură pentru funcţia de primar din partea A.L.D.E
Hotărârea nr. 15/18.08.2020 admitere lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local propuşi de A.L.D.E
Procese verbale privind afişarea Hotărârilor adoptate de BEC nr. 53 Mirceşti
Hotărârea nr. 16 din 19.08.2020 privind respingerea unei propuneri de candidatură din lista de candidaţi pentru funcţia de consilier local propusă de P.M.P
Proces verbal de afişare Hotărârea nr. 16/19.08. 2020
Proces verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor
PV afişare rămânere definitivă a candidaturilor
Anunţ tragere la sorţi a numerelor de ordine pe buletinele de vot
Proces verbal completare finală BEC nr. 53 Mirceşti
Proces verbal - tragere la sorţi a ordinii înscrierii candidaţilor pe buletinele de vot
Dispoziţia nr. 198/25.08.2020 - Stabilirea locului special pentru afişaj electoral
Proces verbal afişare şi Hotărârea nr. 17/31.08.2020 privind respingerea întâmpinării formulate de Filiala Locală USR Mirceşti
Hotărârea nr. 68/01.09.2020 a BECJ nr. 24 Iaşi Respingere contestaţie împotriva Hotărârii nr. 17/31.08.2020 a BECL nr. 53 Mirceşti
Stabilirea, delimitarea şi numerotarea Secţiilor de votare pe raza Circumscripţiei electorale nr. 53 Mirceşti
Proces verbal de afişare şi Proces verbal privind numărul de candidaţi propuşi de formaţiunile politice la alegerile locale 2020

Vizualizari: 239
Data creare: 10-08-2020 16:54:56

DATORIA PUBLICA 2020

REFERITOR LA CONTRACTUL DE CREDIT NE. RQ 20033974046026/13.03.2020 IN SUMA DE 2.852.240,00 RON MENTIONAM CA LA DATA DE 21.10.2020 S-AU UTILIZAT URMATOARELE SUME:
-2.191.825,18 RON PENTRU INVESTITIA "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIRCESTI JUDETUL IASI"
-98.128,70 RON PENTRU INVESTITIA "REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT IUGANI COMUNA MIRCESTI JUDETUL IASI".

Documente pdf
Registru de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale
Mentiuni cu privire la cele doua imprumuturi

Vizualizari: 289
Data creare: 30-04-2020 11:26:29

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Documente pdf
PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2020

Vizualizari: 487
Data creare: 16-03-2020 11:53:56

Buget 2020

Buget 2020

Documente pdf
Bugetul anual pentru anul 2020

Vizualizari: 298
Data creare: 16-03-2020 11:14:12

ANUNT IMPORTANT


MASURA DE PREVENTIE

Foto
MASURA DE PREVENTIE

Vizualizari: 487
Data creare: 12-03-2020 12:18:59

Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

  

Documente pdf
Hotărârea nr. 1/29.01.2020 Reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2020-2021 pe raza UAT Comuna Mircești
Hotărârea nr. 2/29.01.2020 Aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 executate cu beneficiarii Legii 416/2001
Hotărârea nr. 3/29.01.2020 Casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparţinând Consiliului Local Mircești
Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind scoaterea din evidenţafiscală a debitelor pers. fizice aflate în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr. 5/29.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV 2019 și închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2019
HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Mircești
HCL nr. 7/19.02.2020 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii și planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 8/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 34 - ARSACIS
HCL nr. 9/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 35 - ARSACIS
HCL nr. 10/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 2.535.450 lei
HCL nr. 11/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 316.790 lei
HCL Mircești nr. 12/28.02.2020 Predare amplasament către MDRAP - CNI SA. și asigurare condiţii pentru execuţia investiţiei"Construire Sală de sport cu tribună,180 locuri în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL nr. 13/28.02.2020 Construire, amenajare și dotare spaţiu de preparare hrană la Căminul Cultural Mircești
HCL nr. 14/25.03.2020 - validarea mandatului de consilier local Imbrea Lucian
HCL Mirceşti nr. 15/25.03.2020 - Acordare mandat special vot AGA ARSACIS modificare şi actualizare Statut şi Act constitutiv ARSACIS
HCL Mirceşti nr. 16/25.03.2020 - Modificare şi completare HCL nr. 12/28.02.2020 privind predarea amplasament către MDRAP - CNI
HCL Mirceşti nr. 17/25.03.2020 - Alegerea d-lui Cazone Valentin preşedinte de şedinţă a CL pentru 3 luni
HCL Mirceşti nr. 18/25.03.2020 - Rectificare buget de venituri şi cheltuieli a com. Mirceşti pe trim I 2020
HCL nr. 19/29.04.2020 Actualizare/modificare Contract de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 36 - ARSACIS
HCL nr. 20/29.04.2020 Achiziţionare servicii realizare Strategie de Dezvoltare Locală perioada 2021-2027
HCL nr. 21/29.04.2020 Îmbunătăţire soluţie tehnică la proiectul "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mirceşti şi în st Iugani, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 22/29.04.2020 Amenajare a două platforme de depozitare a deşeurilor inerte din construcţii
HCL nr. 23 din 19.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mirceşti, Judeţul Iaşi
HCL nr. 24 din 19.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. II, anul 2020
HCL nr. 25 din 19.05.2020 privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 26/24.06.2020 - Aprobarea actului adiţional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009, modificarea preţului pentru apa potabilă, apa industrială şi tariful canalizare/epurare
HCL nr. 27/24.06.2020 aprobarea planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
HCL nr. 28/24.06.2020 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării la obiectivul "Reabilitare şi consolidare Dispensar medical Mirceşti, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 29/24.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare/reevaluare a patrimoniului din inventarul domeniului public şi privat al comunei Mirceşti
HCL nr. 30/24.06.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni a Consiliului Local
HCL nr. 31/08.07.2020 Implementare proiect Modernizare, eficientizare şi gestionarea inteligentă a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 32/22.07.2020 Completarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional 39 - ARSACIS
HCL nr. 33/22.07.2020 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
HCL nr. 34/22.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, actualizarea listei de investiţii şi planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 35/04.08.2020 Aprobarea solicitării de prelungire cu 6 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR/IFN pentru finanţarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
HCL nr. 36/31.08.2020 Neasumare responsabilităţii organizării şi derulării programului pentru şcoli a României pentru anul şcolar 2020-2021
HCL nr. 37/31.08.2020Actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării pentru investiţia "Reabilitare şi modernizare şcoala ginmazială Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi
HCL nr. 38/31.08.2020 Reactualizare indicatori tehnico-economici investiţia "Înfiinţare grădiniţă în com. Mirceşti, jud. Iaşi"
HCL nr. 39/31.08.2020 Asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNDL investiţia "Înfiinţare grădiniţă în com. Mirceşti, jud. Iaşi"
HCL nr. 40/31.08.2020 Rectificare buget de venituri şi cheltuieli pe trim III, anul 2020
HCL nr. 41/21.09.2020 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziţie de tablete şcolare si alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line
HCL nr. 42/21.09.2020 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. III, actualizarea Listei de investiţii şi a Planului anual de achiziţii
HCL nr. 43/16.11.2020 aprobarea numărului, denumirii şi componenţe Comisiilor de specialitate a CL Mirceşti
HCL nr. 44/23.11.2020 Desemnare preşedinte de şedinţă a CL Mirceşti pe Noiembrie şi Decembrie 2020
HCL nr. 45/23.11.2020 încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Drian Iulian Stefan şi vacantarea mandatului de consilier local
HCL nr. 46 din 23.11.2020 desemnare reprezentant şi înlocuitor în AGA ARSACIS
HCL nr. 47 din 23.11.2020 desemnare reprezentant şi înlocuitor în AGA ADIS
HCL nr. 48/23.11.2020 Aprobare depunere cerere şi indicatori tehnico-ec. la proiectul Materiale şi dispozitive medicale pentru şcoală
HCL nr 49/23.11.2020 aprobare depunere cerere finanţare şi indicatori tehnico ec. proiect Înbunătăţirea infrastructurii şcolare
HCL nr. 50/23.11.2020 Rectificare buget trim IV şi actualizare Lista de investiţii
HCL nr. 51/23.11.2020 desemnare reprezentant legal în relaţia cu AFIR
Hotărârea nr. 52 din 11.12.2020 privind înregistrarea comunei Mirceşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
Hotărârea nr. 53 din 11.12.2020 privind privind alocarea de la bugetul local a comunei Mirceşti a sumei necesare organizării “Pomul de Crăciun 2020”
Hotărârea nr. 54 din 11.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. IV anul 2020
Hotărârea nr. 55 din 11.12.2020 privind modificarea şi completarea Anexei 46 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mirceşti”

Vizualizari: 363
Data creare: 03-02-2020 16:54:17

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE


ANUNT PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA A
CONTRACTULUI DE LUCRARI CU DENUMIREA „ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A
DRUMULUI SATESC str. 1 DECEMBRIE DIN IUGANI, COMUNA MIRCESTI, JUDETUL
IASI"


Documente pdf
Anunt atribuire directa modernizare drum
PV de selectare a ofertei castigatoare

Linkuri externe
Documentatie
https://drive.google.com/open?id=1JtKzU90G1f7kPinOfr8hDllUHSj9H3Sd

Vizualizari: 304
Data creare: 12-12-2019 14:22:33

Dispoziţii ale autorităţii executive

Dispoziţiile emise de Primarul comunei în anul 2019

Documente pdf
Dispoziţia nr. 268/04.11.2019 Interzicere consum sau comercializare băuturi alcoolice Alegeri Prezidenţiale 2019

Vizualizari: 314
Data creare: 07-11-2019 10:04:14

DATORIA PUBLICA 2019

COMUNA MIRCESTI INREGISTREAZA O DATORIE PUBLICA DUPA CUM URMEAZA:

CONTRACT CREDIT RQ17061267888125/ 30.06.2017-FINANȚARE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTIȚII "CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATELE MIRCEȘTI ȘI IUGANI, COMUNA MIRCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI", FINANȚATOR CEC BANK S.A., VALOARE FINANȚARE 1.551.691 RON, PERIOADA DE RAMBURSARE 2017-202
7

Documente pdf
Registru de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale
Instiintare

Vizualizari: 270
Data creare: 29-10-2019 14:49:15

Planul anual al achiizitiilor publice 2019

Planul anul al achizitiilor publice pentru anul 2019

Documente pdf
Planul anual al achizitiilor publice 2019

Vizualizari: 266
Data creare: 28-10-2019 12:26:43

Statutul Comunei Mircești, Județul Iași

  

Vizualizari: 319
Data creare: 25-10-2019 12:42:13

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.