Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021

Hotărâri CL Mirceşti anul 2021

Hotărâri adoptate de CL Mirceşti în anul 2021

Documente pdf
HCL nr. 1 din 14.01.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă a CL
HCL nr. 2 din 14.01.2021 Modificare şi completare HCL nr. 48/2020 - materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru şcoli
HCL nr. 3 din 14.01.2021 - acţiuni şi lucrări - beneficiari L416/2001
HCL nr.4/25.01.2021 numirea d-nei Imbrea Nicoleta-Carmen membru în comisia de specialitate nr. 3 a CL
HCL nr. 5/25.01.2021 Reţeaua şcolară şi denumirea unităţilor de învăţământ an scolar 2021-2022
HCL nr. 6/25.01.2021 Act adiţional nr. 40 la contractul de delegare serv apă canal nr. 48/2009
HCL nr. 7/25.01.2021 Aprobare organigramă şi stat de funcţii
HCL nr. 8/25.01.2021 Revocare HCL nr. 55 din 11.12.2020 privind domeniul public
HCL nr. 9 din 09.02.2021 desemnare reprezentant a CL în Consiliul de administraţie a Şcolii
HCL nr. 10 din 09.02.2021 procedură anulare accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2020
HCL nr. 11 din 09.02.2021 Regulament înregistrare,evidenţă şi radierea vehiculelor pe raza comunei Mirceşti
HCL nr. 12 din 09.02.2021 desemnare Viceprimar
HCL nr. 13 din 11.02.2021 Prelungire scrisoare de garanţie FGCR - IFN pentru investiţia "Modernizare drumuri de interes local"
HCL nr. 14 din 24.02.2021 încetare mandat consilier local Gherghiceanu Pavel, vacantare mandat - PNL
HCL nr. 15/24.02.2021 Asigurare finanţare proiect "Reabilitare şi dotare cămin cultural sat Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi
HCL nr. 16/16.03.2021 Aprobare act adiţional nr. 41 la Contractul 48/2009 ARSACIS
HCL nr. 17/16.03.2021 Consolidarea contractului de delegare nr. 48/2009 ARSACIS
HCL nr. 18/16.03.2021 Reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SVSU
HCL nr. 19/16.03.2021 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminelor culturale
HCL nr. 20 din 16.03.2021 aprobarea închirierii, către dl. senator Marius Bodea, birou pentru cabinet parlamentar
HCL nr. 21 din 16.03.2021 Alegerea preşedinte sedinţă, pe trei luni, a Consiliului local Mirceşti
HCL nr. 22 din 18.03.2021 Aprobarea achiziţionării servicii de realizare a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 23 din 18.03.2021 Aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice din UAT Mirceşti, pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 24 din 18.03.2021 Aprobarea depunerii cererii de finanţare şi a indicatorilor proiectului "Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţia unităţi de învăţământ
Hotărârea nr. 25 din 23.04.2021 privind desemnarea d-lui Gabor Alois membru în comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 26 din 23.04.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Antoane Cristian din partea Alianţei USR-PLUS şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 27 din 23.04.2021 privind aprobarea prelungirii aderării comunei Mirceşti, județul Iași, la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – Vest, pentru perioada 2021 – 2027
Hotărârea nr. 28 din 23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
Hotărârea nr. 29 din 23.04.2021 privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Comuna Mirceşti, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora
Hotărârea nr. 30 din 23.04.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Mirceşti pentru anul 2020 şi aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral
Hotărârea nr. 31 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice a comunei Mirceşti, pentru anul 2021
HCL nr.32/07.05.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea CEC BANK SA, aprobarea comisionului de garantare, pentru finanţarea proiectului „Construire teren de sport multifuncţional în sat Mirceşti,în sat Iugani, comuna Mirceşti, Judeţul Iaşi
HCL nr. 33/07.05.2021 privind aprobarea necesitatea şi oportunitatea, întocmirea studiilor de proiectare şi implementarea proiectului ,,Amenajare drumuri de interes local - 5000 mp de trotuar în satele Iugani și Mircești, com Mircești, jud. Iași,,
Hotărârea nr. 34 din 26.05.2021 privind desemnarea d-lui Balan Daniel membru în comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 35 din 26.05.2021 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 20 din 16.03.2021
Hotărârea nr. 36 din 26.05.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia pentru evaluarea Secretarului general al comunei Mirceşti, pentru anul 2020
Hotărârea nr. 37 din 17.06.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi pentru perioada 2021 – 2027
Hotărârea nr. 38 din 17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei sportive din Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 39 din 17.06.2021 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Comuna Mirceşti, Județul Iaşi din România și Comuna Zagarancea, Raionul Ungheni din Republica Moldova
Hotărârea nr. 40 din 17.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti
Hotărârea nr. 41 din 17.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. II anul 2021
Hotărârea nr. 42 din 17.06.2021 privind demararea procedurilor de iniţiere a concesionării unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 43 din 28.06.2021 privind aprobarea construirii şi dotării Staţiei de pompare a apelor epurate în cadrul proiectului “ Evacuarea prin pompare a apelor epurate la staţia de epurare Mirceşti, în Râul Siret”
Hotărârea nr. 44/18.08.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Fărcăşel Adrian din partea Alianţei USR-PLUS şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 45/18.08.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 42 din 17.06.2021, referitoare la demararea procedurilor de iniţiere a concesionării unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 46/18.08.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul şcolar 2021 – 2022 la nivelul Comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 47/18.08.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR IFN SA, aprobarea comisionului de garantare, pentru finanţarea proiectului „Reabilitare şi dotare cămin cultural sat Iugani, comuna Mirceşti, Judeţul Iaşi”
Hotărârea nr. 48/18.08.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
Hotărârea nr. 49/18.08.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2021 la nivelul comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 50/18.08.2021 privind desfiinţarea unor posturi din cadrul Primăriei Comunei Mirceşti precum şi pentru aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 51/18.08.2021 privind demararea procedurilor de iniţiere a concesionării/închirierii unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 52 din 23.09.2021 privind desemnarea d-lui Antăluţă Costel-Sotiri membru în comisia de specialitate nr. 1
Hotărârea nr. 53 din 23.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 50 din 18.08.2021
Hotărârea nr. 54 din 23.09.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA MIRCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI”
Hotărârea nr. 55 din 23.09.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 56 din 23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 57 din 23.09.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 58 din 23.09.2021 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 59 din 23.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Mirceşti nr. 51 din 18.08.2021
Hotărârea nr. 60 din 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. III anul 2021, actualizarea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice
Hotărârea nr. 61 din 20.10.2021 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 62 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 63 din 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 64 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “Extindere reţea canalizare în comuna Mirceşti, judeţul Iasi”
Hotărârea nr. 65 din 20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “ Modernizare drumuri locale în comuna Mircești, judetul Iași”
Hotărârea nr. 66 din 20.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adițional
Hotărâre nr. 67 din 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATUL MIRCEŞTI ŞI SATUL IUGANI DIN COMUNA MIRCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI”
HCL nr 68 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. IV anul 2021 şi actualizarea listei de investiţii
HCL nr. 69 din 25.11.2021 privind alocarea de la bugetul local a comunei Mirceşti a sumei necesare organizării “Pomul de Crăciun 2021” pentru copii din învăţământul preşcolar şi şcolar din şcolile de pe raza comunei Mirceşti
HCL nr. 70 din 25.11.2021 pentru actualizarea Anexei la HCL nr. 62/20.10.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi de asigurare a cofinanţării pentru investiţia “Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială Iugani, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi”
HCL nr. 71 din 25.11.2021 pentru actualizarea Anexei la HCL nr. 63/20.10.2021 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi de asigurare a cofinanţării pentru investiţia “Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
HCL nr. 72 din 15.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
HCL nr. 73 din 15.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. IV anul 2021
HCL nr. 74 din 15.12.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti, judeţul Iaşi

Vizualizari: 209
Data creare: 08-01-2021 09:53:40

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.