Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

  

Documente pdf
Hotărârea nr. 1/29.01.2020 Reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2020-2021 pe raza UAT Comuna Mircești
Hotărârea nr. 2/29.01.2020 Aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 executate cu beneficiarii Legii 416/2001
Hotărârea nr. 3/29.01.2020 Casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparţinând Consiliului Local Mircești
Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind scoaterea din evidenţafiscală a debitelor pers. fizice aflate în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr. 5/29.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV 2019 și închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2019
HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Mircești
HCL nr. 7/19.02.2020 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii și planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 8/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 34 - ARSACIS
HCL nr. 9/28.02.2020 Modificarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 35 - ARSACIS
HCL nr. 10/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 2.535.450 lei
HCL nr. 11/28.02.2020 Aprobare contractare linie de credit în valoare de 316.790 lei
HCL Mircești nr. 12/28.02.2020 Predare amplasament către MDRAP - CNI SA. și asigurare condiţii pentru execuţia investiţiei"Construire Sală de sport cu tribună,180 locuri în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL nr. 13/28.02.2020 Construire, amenajare și dotare spaţiu de preparare hrană la Căminul Cultural Mircești
HCL nr. 14/25.03.2020 - validarea mandatului de consilier local Imbrea Lucian
HCL Mirceşti nr. 15/25.03.2020 - Acordare mandat special vot AGA ARSACIS modificare şi actualizare Statut şi Act constitutiv ARSACIS
HCL Mirceşti nr. 16/25.03.2020 - Modificare şi completare HCL nr. 12/28.02.2020 privind predarea amplasament către MDRAP - CNI
HCL Mirceşti nr. 17/25.03.2020 - Alegerea d-lui Cazone Valentin preşedinte de şedinţă a CL pentru 3 luni
HCL Mirceşti nr. 18/25.03.2020 - Rectificare buget de venituri şi cheltuieli a com. Mirceşti pe trim I 2020
HCL nr. 19/29.04.2020 Actualizare/modificare Contract de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional nr. 36 - ARSACIS
HCL nr. 20/29.04.2020 Achiziţionare servicii realizare Strategie de Dezvoltare Locală perioada 2021-2027
HCL nr. 21/29.04.2020 Îmbunătăţire soluţie tehnică la proiectul "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mirceşti şi în st Iugani, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 22/29.04.2020 Amenajare a două platforme de depozitare a deşeurilor inerte din construcţii
HCL nr. 23 din 19.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mirceşti, Judeţul Iaşi
HCL nr. 24 din 19.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. II, anul 2020
HCL nr. 25 din 19.05.2020 privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 26/24.06.2020 - Aprobarea actului adiţional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009, modificarea preţului pentru apa potabilă, apa industrială şi tariful canalizare/epurare
HCL nr. 27/24.06.2020 aprobarea planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
HCL nr. 28/24.06.2020 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării la obiectivul "Reabilitare şi consolidare Dispensar medical Mirceşti, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"
HCL nr. 29/24.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare/reevaluare a patrimoniului din inventarul domeniului public şi privat al comunei Mirceşti
HCL nr. 30/24.06.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni a Consiliului Local
HCL nr. 31/08.07.2020 Implementare proiect Modernizare, eficientizare şi gestionarea inteligentă a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 32/22.07.2020 Completarea Contractului de delegare nr. 48/2009 prin act adiţional 39 - ARSACIS
HCL nr. 33/22.07.2020 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
HCL nr. 34/22.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, actualizarea listei de investiţii şi planul anual de achiziţii pe anul 2020
HCL nr. 35/04.08.2020 Aprobarea solicitării de prelungire cu 6 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR/IFN pentru finanţarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
HCL nr. 36/31.08.2020 Neasumare responsabilităţii organizării şi derulării programului pentru şcoli a României pentru anul şcolar 2020-2021
HCL nr. 37/31.08.2020Actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării pentru investiţia "Reabilitare şi modernizare şcoala ginmazială Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi
HCL nr. 38/31.08.2020 Reactualizare indicatori tehnico-economici investiţia "Înfiinţare grădiniţă în com. Mirceşti, jud. Iaşi"
HCL nr. 39/31.08.2020 Asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNDL investiţia "Înfiinţare grădiniţă în com. Mirceşti, jud. Iaşi"
HCL nr. 40/31.08.2020 Rectificare buget de venituri şi cheltuieli pe trim III, anul 2020
HCL nr. 41/21.09.2020 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziţie de tablete şcolare si alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line
HCL nr. 42/21.09.2020 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. III, actualizarea Listei de investiţii şi a Planului anual de achiziţii
HCL nr. 43/16.11.2020 aprobarea numărului, denumirii şi componenţe Comisiilor de specialitate a CL Mirceşti
HCL nr. 44/23.11.2020 Desemnare preşedinte de şedinţă a CL Mirceşti pe Noiembrie şi Decembrie 2020
HCL nr. 45/23.11.2020 încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Drian Iulian Stefan şi vacantarea mandatului de consilier local
HCL nr. 46 din 23.11.2020 desemnare reprezentant şi înlocuitor în AGA ARSACIS
HCL nr. 47 din 23.11.2020 desemnare reprezentant şi înlocuitor în AGA ADIS
HCL nr. 48/23.11.2020 Aprobare depunere cerere şi indicatori tehnico-ec. la proiectul Materiale şi dispozitive medicale pentru şcoală
HCL nr 49/23.11.2020 aprobare depunere cerere finanţare şi indicatori tehnico ec. proiect Înbunătăţirea infrastructurii şcolare
HCL nr. 50/23.11.2020 Rectificare buget trim IV şi actualizare Lista de investiţii
HCL nr. 51/23.11.2020 desemnare reprezentant legal în relaţia cu AFIR
Hotărârea nr. 52 din 11.12.2020 privind înregistrarea comunei Mirceşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
Hotărârea nr. 53 din 11.12.2020 privind privind alocarea de la bugetul local a comunei Mirceşti a sumei necesare organizării “Pomul de Crăciun 2020”
Hotărârea nr. 54 din 11.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. IV anul 2020
Hotărârea nr. 55 din 11.12.2020 privind modificarea şi completarea Anexei 46 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mirceşti”

Vizualizari: 493
Data creare: 03-02-2020 16:54:17

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.