Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotarari ale Consiliului Local aferente anului 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 1/31.01.2019 Aprobare reţea școlară și denumire unităţi de învăţământ pentru anul 2019-2020 pe raza UAT Comuna mircești
Plan de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
HCL Mircești nr. 3/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţare de la BL "Asfaltare str. Şcolii Mircești"
HCL Mircești nr. 4/31.01.2019 Aprobare studiu de necesitate și oportunitate, întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și finanţarea de la BL "Asfaltare str. 1 Decembrie Iugani"
HCL Mircești nr. 5/31.01.2019 Aprobare susșinere financiară a Parohiei Romano-catolice Mircești
HCL Mircești nr. 6/31.01.2019 Instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
HCL Mircești nr. 7/28.02.2019 Actualizare ROF Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
HCL Mircești nr. 8/28.02.2019 Regulament eliberare card-legitimaţie parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
HCL Mircești nr. 9/28.02.2019 Regulament de utilizare a microbuzului școlar
HCL Mircesti nr. 10/28.02.2019 Asumarea responsabilităţii organizării și derulării programului pentru școli a României
HCL Mircești nr. 21/26.04.2019 privind revocarea hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018
HCL Mircești nr. 22/26.04.2019 avizarea modificării regulamentului distribuire apă Canal și contract delegare serv apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 23 privind înfiinţarea la nivelul comunei Mircești a "As.C.S. Unirea Mircești" în subordinea CL
HCL Mircești nr. 24/26.04.2019 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiţii și a programului anual de achiziţii pe anul 2019
HCL Mircești nr. 25/26.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Mircești nr. 52/27.11.2018 privind solicitarea scrisorii de garanţie bancară
HCL Mircești nr. 26/26.04.2019 privind aprobarea achiziţionării de lucrări și servicii pentru execuţia proiectului extindere reţea de alimentare cu GN în comună
Mircești nr. 27/29.05.2019 - Modificare Contract de delegare serviciu apă canal nr. 48/2009
HCL Mircești nr 28/29.05.2019 - Componenţa echipei mobile intervenţie violenţa domestică
HCL Mircești nr. 29/29.05.2019 - asumarea responsabilităţii derulării programului pentru școli a României an scolar 2019-2020
HCL Mircești nr. 30/29.05.2019 Aprobare ROF Aparat de specialitate primar comuna Mircești
HCL Mircești nr. 31/29.05.2019 - Aprobare ROI aparat specialitate Primar Comuna Mircești
HCL Mircești nr. 32/29.05.2019 - Achiziţia servicii implementare GDPR și asigurare DPO
HCL Mircești nr. 33/29.05.2019 - Actualizare buget investiţii Efectuarea racorduri la sistemul de canalizare pentru branșsrea locuitorilor
HCL nr. 34/29.05.2019 - aprobare contractare credit
HCL Mircești nr. 35/29.05.2019 - Achiziţionarea a 15 mese profesionale
HCL nr. 36/29.05.2019 - Înfiinţare Club Sportiv Unirea Mircești
HCL nr.37/29.05.2019 - Modificare și completare HCL nr. 52/2018
HCL Mircești nr. 38/27.06.2019 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 150000lei Parohiei Romano-Catolice Mircești
HCL Mircești nr. 39/27.06.2019 - Organizarea zilei comunei Mircești in anul 2019
HCL Mircești nr. 40/27.06.2019 - Alegerea președintelui de ședinţă a CL Mircești pe o perioadă de 3 luni
HCL Mircești nr. 41/27.06.2019 - Neasumarea Programului pentru școli a României în anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Mircești, judeţul Iași
HCL nr. 42/13.07.2019 / Rectificare buget trim. III 2019
HCL nr. 43/30.07.2019 aprobarea listei bunurilor de retur Sistem de canalizare și staţie de epurare
HCL nr. 44/30.07.2019 aprobare prelungire scrisoare de garanţie - obiectiv Modernizare drumuri de interes local
HCL nr. 45/30.07.2019 aprobare impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
HCL Mircești nr. 46/21.08.2019 - Darea în administrare bunuri mobile și imobile către unitatea de învăţământ
HCL Mircești nr. 47/21.08.2019 - Rectificare buget
HCL Mircești nr. 48/30.08.2019 - aprobare actualizare, modificare și completare Act constitutiv și statut ARSACIS
HCL Mircești nr. 49/30.08.2019 - acordare mandat special vot AGA ARSACIS
HCL Mircești nr. 50/30.08.2019 - rectificare buget
HCL 53/30.09.2019 modificare tarife colectare și transport deșeuri, aprobare tarife diferenţiate în cadrul proiectului SMID, împuternicire președinte ADIS pt. semnare act adiţional nr. 2 contract nr. 357/30.10.2018
HCL Mirceșri nr 54/30.09.2019 Desemnare reprezentant Consiliul Local Mircești în Consiliul de administraţie a Şc. V. Alecsandri Mircești an șc 2019-2020
HCL Mircești nr. 56/30.09.2019 Rectificare buget local trim III și actualizare lista de investiţii
HCL Mircești nr. 57/30.09.2019 desemnare președinte de ședinţă a CL pe 3 luni
HCL Mircești nr. 55/30.09.2019 aprobare organigrama și stat de funcţii aparat specialitate primar
HCL Mircesti nr. 58/29.10.2019 rectificare buget de venituri si cheltuieli trim. IV 2019, actualizare lista de investitii
HCL Mircesti nr. 59/29.10.2019 aprobare construire a 15 platforme cu imprejmuire pentru containere colectare diferentiata deseuri reciclabile
HCL Mircesti nr. 60/29.10.2019 aprobarea amenajare cai de acces proprietati la proiectul Modernizare drumuri de interes local
HCL Mircesti nr. 61/29.10.2019 modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Mircesti prin inscrierea corecta a suprafetelor si identificatorilor cadastrali
HCL Mircești nr. 62/28.11.2019 se ia act de demisia consilierului local Gabor Gabriel și vacantarea mandatului de consilier local
HCL Mircești nr. 63/28.11.2019 rectificare buget venituri și cheltuieli comuna Mircești pe trim IV 2019
HCL Mircești nr. 64/28.11.2019 aprobarea solicitării de prelungire scrisoare de garanţie FGCR IFN SA, aprobarea comisionului în cadrul proiectului "Reabilitare și dotare Cămin Cultural sat Iugani comuna Mircești, judeţul Iași
HCL Mircești nr. 65/28.11.2019 acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Antică Tereza pt. refacerea locuinţei distrusă de incendiul din 29.10.2019
HCL Mircești nr. 66/28.11.2019 amenajarea unui spaţiu la baza sportivă Iugani pentru degrevarea Căminului Cultural Iugani supus reabilitării și dotării
HCL Mircești nr. 67/17.12.2019 - Modificare contract delegare serviciu public alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 68/17.12.2019 - Organizare Pom de Crăciun 2019
HCL Mircești nr.69/17.12.2019 Rectificare buget trim IV 2019
HCL Mircești nr. 70/17.12.2019 - Demarare procedură de iniţiere a concesionării unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei Mircești
HCL Mircești nr. 71/17.12.2019. - desemnarea d-lui consilier Farcaș Gabriel președinte de ședinţă a CL pe o perioadă de 3 luni
HCL Mircesti nr. 72/22.12.2019 Rectificare buget Trim. IV 2019

Vizualizari: 1152
Data creare: 26-02-2019 15:03:44

Hotărâri Consiliul Local Mircești 2019

Hotărâri adoptate în anul 2019

Documente pdf
HCL Mircești nr. 11/27.03.2019 - Actualizare indicatori tehnico-economici proiect"Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 12/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile investiţia Înfiinţare grădiniţă în comuna Mircești, judeţul Iași"
HCL Mircești nr. 13/27.03.2019 Asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Reabilitare și dotare cămin cultural Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 14/27.03.2019 Aprobarea actului adiţional nr. 29 la Contractul de delegare servicii publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009
HCL Mircești nr. 15/27.03.2019 Aprobarea achiziţionării unei tocătoare cu braţ pentru tractorul din dotare
HCL Mircești nr. 16/27.03.2019 Aprobarea modificării structurii organizatorice și a Statului de funcţii Primăria Mircești
HCL Mircești nr. 17/27.03.2019 Alegerea presedintelui de ședinţă a Consiliului local
HCL Mircești nr. 18/27.03.2019 Asigurarea finanţării de la BL a cheltuielilor neeligibile proiect "Construire teren de sport multifuncţional în sat Mircești și în sat Iugani, com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 19/27.03.2019 Asidurarea finanţării cheltuielilor neeligibile proiect "Modernizare drumuri de interes local în com. Mircești, jud. Iași"
HCL Mircești nr. 20/27.03.2019 Aprobare indicatori tehnico-economici și asigurarea finanţării cheltuieli neeligibile investiţia "Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, jud. Iași"
HCL nr. 67/17.12.2019 / Modificare contract de delegare serviciu de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009

Vizualizari: 457
Data creare: 26-02-2019 15:19:00

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.