Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Documente pdf
HCL nr.1 / 31.01.2017 privind reactualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Mircesti, judetul Iasi
HCL nr.2 / 31.01.2017 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2017-2020
HCL nr.3 / 31.01.2017 privind abrogarea Anexei nr.10 a HCL Mircesti nr.66/29.07.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
HCL nr.4 / 31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a investitiei "Reabiltare si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.5 / 31.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL nr.6 / 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Infiintare gradinita in comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.7 / 31.01.2017 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia "Infiintare gradinita in comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.8 / 31.01.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de 1.267.420 lei
HCL nr.9 / 31.01.2017 privind necesitatea si oportunitatea proiectului: "Rebilitare si consolidare Dispensar medical sat Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.10 / 31.01.2017 privind necesitatea si oportunitatea proiectului: "Reabilitare, consolidare si extindere cladire Primaria Mircesti, sat Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.11 / 31.01.2017 privind aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii - "Modernizare drumuri locale in comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.12 / 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Modernizare drumuri locale in comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.13 / 31.01.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Iugani, comuna Mircesti, judetul Iasi"
HCL nr.14 / 31.01.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asoc. Reg. a Serv. de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA
HCL nr.15 / 31.01.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mircesti si aprobarea de denumire pentru unitatile de invatamant de stat si particular in anul scolar 2017-2018
HCL nr.16 / 28.02.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni sau contraventii vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii
HCL nr.17 / 28.02.2017 privind aprobarea emiterii de acte normative fiscale,acte de executare silita si alte acte de catre organul fiscal local
HCL nr.18 / 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru investitia "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Iugani"
HCL nr.19 / 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare , consolidare si extindere cladire Primaria Mircesti"
HCL nr.20 / 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si consolidare Dispensar medical Mircesti"
HCL nr.23 / 16.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Construire baza sportiva model Tip 1 in comuna Mircesti"
HCL NR.24/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului anual de achizitii publice a Comunei Mircesti pt. anul 2017
HCL NR.31/07.04.2017 privind aprobarea suplimentarii cu suma de 284.271 lei a creditului de 1.267.420 lei aprobat prin HCL nr.8/31.01.2017
HCL NR.32/29.05.2017 prin care se ia act de demisia determinata de starea de incompatibilitate a consilierului local Balan Cristian si vacantarea mandatului de consilier local
HCL NR.33/29.05.2017 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei Mircesti, al domnului Martonca Iosif
HCL NR.34/29.05.2017 privind aprobarea modificarii anexei nr.1 si anexei nr.2 la HCL nr.31/25.06.2015 privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mircesti
HCL NR.35/29.05.2017 privind aprobarea initierii actualizare Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism in Comuna Mircesti, judetul Iasi
HCL NR.36/29.05.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mircesti al Trim.II, anul 2017
HCL NR.38/29.06.2017 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Comuna Mircești, județul Iași, România și satul Mirești, Raionul Hîncești, Republica Moldova
HCL NR.39/29.06.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
HCL NR.40/29.06.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni a Consiliului Local Mircești, judetul Iași
HCL NR.41/24.07.2017 privind aprobarea concesionării directe a unui teren de 686 mp. aflat în domeniul public al Comunei Mircești
HCL NR.42/24.07.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 29/07.04.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local Antoane Cristian și se declară vacant mandatul de consilier local
HCL NR.43/24.07.2017 privind aprobarea transformării unei funcții publice și aprobarea statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mircești, județul Iași
HCL NR.44/24.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mircești pe Trim.III, anul 2017
HCL NR.45/24.07.2017 privind aprob. solicitării unei scrisori de garanție din partea FGCR IFN S.A. în vederea garantării avansului pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local în Comuna Mircești, județul Iași"
HCL NR.46/24.07.2017 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Mircești
HCL NR.47/24.07.2017 privind aprobarea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mircești, județul Iași
HCL NR.48/10.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru investiția "Construire teren de sport multifuncțional, sat Iugani, comuna Mircești, județul Iași"
HCL NR.49/10.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru investiția "Construire teren de sport multifuncțional, sat Mircești, comuna Mircești, județul Iași"
HCL NR.50/10.08.2017 privind implementarea proiectului "CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL, SAT MIRCEȘTI, COMUNA MIRCEȘTI, JUDETUL IAȘI, CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL, SAT IUGANI , COMUNA MIRCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI"
HCL NR.51/30.08.2017 privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mircești, cu atribuțiile aferente în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Vasile Alecsandri" Mircești, pentru anul școlar 2017-2018
HCL NR.52/30.08.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.21
HCL NR.53/30.08.2017 privind modificarea și completarea Anexei 46-"Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mircești", însușită prin HCL nr.42/1999 și aprobată prin HG nr.1354/2001
HCL NR.54/29.09.2017 privind modificare și completarea Anexei 46-"Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mircești", însușită prin HCL nr.42/1999 și aprobată prin HG nr.1354/2001
HCL NR.55/29.09.2017 privind aprobarea actului adițional nr.2 la Documentul de Poziție privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași" și mandatarea dlui Antăluț Petre pentru semnarea unor documente în
HCL NR.56/29.09.2017 privind aprobarea predării sistemului de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satele Mircești și Iugani, ca bunuri de retur către SC Apavital SA, în vederea punerii în funcțiune și exploatare
HCL NR.57/29.09.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni a Consiliului Local Mircești județul Iași
HCL NR.58/29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mircești pe Trim.III și Trim.IV, anul 2017
HCL NR.59/29.09.2017 privind implementarea proiectului "Evacuarea prin pompare a apelor epurate de la stația de epurare Mircești în râul Siret"
HCL NR.60/24.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd și a resturilor vegetale în comuna Mircești, județul Iași
HCL NR.61/24.10.2017 privind aprobare studiului de fezabilitate și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani,comuna Mircești
HCL NR.62/24.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești,comuna Mircești
HCL NR.63/06.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mircești pe Trim.IV, anul 2017
HCL NR.64/16.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mircești pe Trim.IV, anul 2017 și actualizarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2017
HCL NR.65/29.11.2017 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin Act Ad. nr.22
HCL NR.66/29.11.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS
HCL NR.67/29.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mircești
HCL NR.68/29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Comunei Mircești, pe Trim.IV 2017
HCL NR.69/29.11.2017 privind aprobarea sumei din bugetul propriu al Primăriei Comunei Mircești
HCL NR.70/29.11.2017 privind aprobarea achiziționării unui generator de curent electric pentru Școala Vasile Alecsandri Mircești
HCL NR.71/18.12.2017 privind desemnarea reprezentantului Comunei Mircești în A.G.A. a APAVITAL S.A. Iași
HCL NR.72/18.12.2017 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
HCL NR.73/18.12.2017 privind rectificarea Bugetului pe Trim.IV, anul 2017
HCL NR.74/18.12.2017 privind aprobarea achiziționării unei Autospeciale pentru colectarea gunoiului menajer
HCL NR.75/18.12.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni a Consiliului Local Mircești, județul Iasi

Vizualizari: 551
Data creare: 18-06-2017 10:50:46

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.