Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Planul anual al achizitiilor publice 2020

Planul anual al achizitiilor publice 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri CL Mirceşti anul 2022

Hotărâri adoptate de CL Mirceşti în anul 2022

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 25.01.2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2022-2023
Hotărârea nr. 2 din 25.01.2022 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2022
Hotărârea nr. 3 din 25.01.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe Trim. IV anul 2021
Hotărârea nr. 4 din 25.01.2022 privind alocarea de fonduri Scolii gimnaziale „Vasile Alecsandri” Mirceşti din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe anul 2022
Hotărârea nr. 5 din 06.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni
Hotărârea nr. 6 din 06.04.2022 privind actualizarea numărului, denumirii şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 7 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Antaluţ Petre din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 8 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Hălănduţ Claudiu-Liviu din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 9 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Dochiţanu Virgil din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 10 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Beşleagă Ioan din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 11 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Cazone Valentin din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 12 din 06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Imbrea Mihai-Adrian din partea Partidului Social Democrat şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 13 din 06.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei obiectivelor de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice a comunei Mirceşti, pentru anul 2022
hotărârea nr. 14 din 13.04.2022 de modificare şi completare a hotărârii nr. 13 din 06.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei obiectivelor de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice a comunei Mirceşti, pentru anul 2022
Hotărârea nr. 15/19.05.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă a CL pe 2 luni
Hotărârea nr. 16 din 19.05.2022 predarea către APAVITAL S.A. a Stației de pompare a apelor epurate în cadrul proiectului ”Evacuarea prin pompare a apelor epurate la stația de epurare Mircești, în râul Siret”
Hotărârea nr. 17/15.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni
Hotărârea nr. 18/15.06.2022 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2022 – 2023
Hotărârea nr. 19/15.06.2022 -aprobarea studiului de fezabilitate, întocmirea studiilor de proiectare și implementarea proiectului „Extindere reţea energie electrică în satele Mircești și Iugani
Hotărârea nr. 20/15.06.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești
Hotărârea nr. 21 din 13.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 22 din 13.07.2022 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “ Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 23 din 13.07.2022 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Înființare grădiniță în comuna Mircești, Județul Iași”
Hotărârea nr. 24 din 02.08.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea FGCR IFN SA, aprobarea comisionului de garantare, pentru finanţarea proiectului „Reabilitare şi dotare cămin cultural sat Iugani, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi”
Hotărârea nr. 25 din 02.08.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei obiectivelor de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice a comunei Mirceşti, pentru anul 2022
Hotărârea nr. 26 din 24.08.2022 privind aprobarea necesității, oportunității şi depunerii proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZAREA ENERGETICĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA NOUĂ DIN MIRCEȘTI”
Hotărârea nr. 27 din 24.08.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării U.A.T. comuna Mirceşti în cadrul proiectului ”Târgul comunelor”
Hotărârea nr. 28 din 01.09.2022 privind aprobarea documentaţiilor de dezmembrare a unor imobile - străzi, proprietatea publică a comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 29 din 29.09.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local a domnului Beşleagă Ioan din partea Partidului Naţional Liberal şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 30 din 29.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Asistenţă Socială
Hotărârea nr. 31 din 29.09.2022 privind aprobarea Planului de pază pentru anii 2022 - 2023
Hotărârea nr. 32 din 29.09.2022 privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mirceşti, cu atribuţiile aferente în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” Mirceşti, pentru anul şcolar 2022 – 2023
Hotărârea nr. 33 din 29.09.2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate
Hotărârea nr. 34 din 29.09.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aflat în domeniul privat al comunei Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 35 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe trim. III şi trim IV anul 2022
Hotărârea nr. 36 din 26.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, a Consiliului Local Mirceşti, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 37 din 26.10.2022 privind înființarea Ansamblului de dansuri populare și folclor ”Valea Siretului”
Hotărârea nr. 38 din 26.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe trim. IV anul 2022 şi actualizarea listei de investiţi
Hotărârea nr. 39 din 09.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe trim. IV anul 2022
Hotărârea nr. 40 din 24.11.2022 privind aprobarea aderării comunei Mirceşti, județul Iași, la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – Vest, pentru perioada 2023 – 2027
Hotărârea nr. 41 din 24.11.2022 privind alocarea de la bugetul local a comunei Mirceşti a sumei necesare organizării “Pomul de Crăciun 2022” pentru copii din învăţământul preşcolar şi şcolar din şcolile de pe raza comunei Mirceşti
Hotărârea nr. 42 din 24.11.2022 privind realizarea studiului de fezabilitate şi a întocmirii proiectului tehnic, în vederea realizării obiectivului de investiţii “ Reabilitare, consolidare şi extindere clădire primăria Mirceşti, sat Mirceşti, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi”
Hotărârea nr. 43 din 24.11.2022 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de diriginte de şantier pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Evacuarea prin pompare a apelor epurate la staţia de epurare Mirceşti, în Râul Siret”
Hotărârea nr. 44 din 24.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași”
Hotărârea nr. 45 din 24.11.2022 privind înființarea Grupului vocal ,,LĂZĂRELUL”
Hotărârea nr. 46 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mirceşti pe trim. IV anul 2022 şi actualizarea listei de investiţii

Vizualizari: 134
Data creare: 19-01-2022 16:50:17

Comuna Mircesti

Bustul poetului Vasile Alecsandri, in fata casei memoriale din comuna Mircesti, judetul Iasi"Bate vânt de primavara si pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creste, si voioasa lunca râde.
Sub verdeata dragalasa dispar crengile pe rând.
Si sub crengile umbroase mierla sare suierând."

Transporturile in comuna Mircesti

Gara MircestiTransporturile in comuna Mircesti se efectueaza pe calea ferata in localitatea Mircesti existand statie C.F.R. si auto prin societati de transport public in comun, care fac legatura cu orasele Pascani, Iasi, Roman dupa urmatorul program:

Casa memorială "Vasile Alecsandri"

Casa memoriala "V. Alecsandri" din Mircesti, judetul IasiÎn comuna Mircești funcţionează Ansamblul Curţii „Vasile Alecsandri". Aici funcţionează un muzeu destinat poetului. Muzeul a fost amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri, în perioada 1866-1890.